marketing szeptany

Co to jest marketing szeptany?

Marketing szeptany, znany również jako marketing wirusowy, to strategia promocyjna oparta na wykorzystaniu siły rekomendacji i udostępniania przez istniejących klientów lub odbiorców treści. W odróżnieniu od tradycyjnych form reklamy, marketing szeptany polega na tym, że to konsumenci sami dzielą się informacjami o produkcie lub usłudze w swoim otoczeniu, co ma na celu generowanie organicznej i autentycznej uwagi wokół marki. Ten artykuł przedstawi główne koncepcje i aspekty związane z marketingiem szeptanym oraz rozwieje popularne pytania na ten temat.

Korzyści płynące z zastosowania marketingu szeptanego

Marketing szeptany niesie ze sobą wiele korzyści, które mogą przyczynić się do wzrostu marki oraz zainteresowania konsumentów. Oto 10 kluczowych korzyści płynących z zastosowania tej strategii:

 1. Autentyczność i zaufanie: Rekomendacje od osób znanych budują większe zaufanie niż tradycyjne reklamy.
 2. Wzrost zasięgu: Szybkie udostępnianie treści przez odbiorców zwiększa zasięg kampanii.
 3. Niskie koszty: Efektywna kampania szeptana może generować duże wyniki przy stosunkowo niskich kosztach.
 4. Kreatywność i oryginalność: Innowacyjne pomysły są często centralne w udanych kampaniach.
 5. Lepsze dopasowanie: Treści docierają do osób naprawdę zainteresowanych produktem.
 6. Wzrost świadomości marki: Ludzie przypominają sobie marki, które zostały im polecane.
 7. Szybkie rozpowszechnianie: Wirusowe treści mogą rozprzestrzeniać się w krótkim czasie.
 8. Interaktywność: Odbiorcy angażują się w udostępnianie, co tworzy interaktywność.
 9. Zmniejszenie oporu: Ludzie są bardziej skłonni zaakceptować treść z rekomendacji.
 10. Młodsze pokolenia: Dla młodszych grup społecznych rekomendacje są kluczowe.

Różnice między marketingiem szeptanym a tradycyjnym

Istnieją istotne różnice między marketingiem szeptanym a tradycyjnym, które wpływają na sposób, w jaki przekazuje się informacje i komunikuje z odbiorcami. Oto główne różnice:

 1. Sposób przekazu: W marketingu szeptanym przekaz jest przekazywany przez odbiorców, podczas gdy w tradycyjnym jest to komunikat od firmy.
 2. Zasięg: Marketing szeptany opiera się na organicznym udostępnianiu, co może prowadzić do dużego zasięgu w krótkim czasie.
 3. Wiarygodność: Rekomendacje od znanych osób zwiększają wiarygodność w marketingu szeptanym.
 4. Koszty: Tradycyjny marketing może wymagać dużych inwestycji, podczas gdy marketing szeptany może być relatywnie tańszy.
 5. Kontrola nad treścią: W tradycyjnym marketingu firma ma większą kontrolę nad treścią, podczas gdy w szeptanym ta kontrola jest mniejsza.

Przykłady skutecznych kampanii marketingu szeptanego

Istnieje wiele znanych kampanii marketingu szeptanego, które osiągnęły spektakularne wyniki. Przykłady te ilustrują różnorodność podejść i kreatywności w tym obszarze:

 1. Kampania „Ice Bucket Challenge”: Wsparcie finansowe dla badań nad stwardnieniem zanikowym bocznym poprzez nagrywanie i udostępnianie filmów z zalaniem się wiadrem wodą lodową.
 2. Kampania „Share a Coke”: Umieszczenie imion na butelkach Coca-Coli, co skłoniło ludzi do dzielenia się zdjęciami swoich butelek.
 3. Kampania „Dumb Ways to Die”: Stworzenie zabawnej i zarazem edukacyjnej animacji zachęcającej do ostrożności na stacjach kolejowych.
 4. Kampania „Old Spice Man”: Humorystyczne reklamy z postacią „Old Spice Man” zostały szeroko udostępnione i stały się memami.

Możliwości i ograniczenia wykorzystania marketingu szeptanego

Chociaż marketing szeptany ma wiele zalet, nie każda marka może go skutecznie wykorzystać. Istnieją pewne czynniki, które decydują o powodzeniu tej strategii:

 1. Produkt zasługujący na polecenie: Marketing szeptany działa najlepiej, gdy produkt jest wyjątkowy i zasługuje na polecenie.
 2. Kreatywność: Kampanie muszą być kreatywne i oryginalne, aby przyciągnąć uwagę.
 3. Zrozumienie odbiorców: Konieczne jest dokładne poznanie grupy docelowej i zrozumienie, jakie treści mogą ich zainteresować.

Jednak istnieją również ograniczenia, takie jak:

 1. Brak kontroli nad przekazem: W marketingu szeptanym firma traci pewną kontrolę nad tym, jakie treści są udostępniane.
 2. Niepewność wyników: Efekty kampanii mogą być trudne do przewidzenia, a nie zawsze udostępnianie prowadzi do zamierzonego efektu.

Wpływ mediów społecznościowych na marketing szeptany

Medialne społecznościowe odegrały kluczową rolę w rozwoju i rozpowszechnianiu marketingu szeptanego. Popularne platformy takie jak Facebook, Instagram czy Twitter umożliwiają łatwe udostępnianie treści, co przyczynia się do szybkiego rozprzestrzeniania się kampanii.

Ryzyka związane z marketingiem szeptanym

Chociaż marketing szeptany może przynieść wiele korzyści, istnieją również pewne ryzyka:

 1. Negatywny PR: Jeśli kampania zostanie źle odebrana, może to zaszkodzić reputacji marki.
 2. Brak kontroli nad treścią: Udostępniane treści mogą być zmieniane lub wykorzystywane w sposób niezamierzony.

Czynniki wpływające na powodzenie kampanii marketingu szeptanego

Sukces kampanii marketingu szeptanego zależy od kilku kluczowych czynników:

 1. Kreatywność i oryginalność: Unikalne i ciekawe podejście przyciąga uwagę.
 2. Zrozumienie grupy docelowej: Poznanie potrzeb i preferencji odbiorców jest kluczowe.
 3. Prawidłowy dobór platformy: Wybór odpowiedniej platformy do udostępniania ma duże znaczenie.

Pomiar skuteczności marketingu szeptanego

Mierzenie skuteczności marketingu szeptanego może być trudne, ale istnieją pewne wskaźniki, które można monitorować:

 1. Liczba udostępnień: Mierzy liczbę razy, gdy treść została udostępniona.
 2. Zasięg: Określa, ile osób zobaczyło treść.
 3. Angażowanie: Odnosi się do interakcji odbiorców z treścią.

Wdrażanie skutecznej strategii marketingu szeptanego

Aby skutecznie wdrożyć strategię marketingu szeptanego, należy przejść przez kilka kroków:

 1. Zdefiniowanie celów: Określenie, co chce się osiągnąć dzięki kampanii.
 2. Tworzenie kreatywnej treści: Stworzenie treści, która wzbudzi zainteresowanie.
 3. Wybór odpowiedniej platformy: Wybór mediów społecznościowych, które najlepiej pasują do grupy docelowej.
 4. Ułatwianie udostępniania: Upewnienie się, że udostępnianie treści jest łatwe i intuicyjne.
 5. Monitorowanie i dostosowywanie: Regularne śledzenie wyników i wprowadzanie poprawek.

Zakończenie

Marketing szeptany to strategia, która opiera się na sile rekomendacji i udostępniania treści przez odbiorców. Dzięki kreatywności, autentyczności i właściwemu wykorzystaniu mediów społecznościowych może przynieść spektakularne rezultaty. Niemniej jednak, wymaga to dokładnego zrozumienia grupy docelowej oraz ryzyk związanych z brakiem kontroli nad treściami udostępnianymi przez użytkowników. Praktyczne kroki, takie jak definiowanie celów, tworzenie atrakcyjnej treści i monitorowanie wyników, są kluczowe dla skutecznego wdrożenia strategii marketingu szeptanego.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *